Senkbar og kollisjonssikker kjøretøysperre

PERMANENT KJØRETØYSPERRE > Hydraulisk med nedsenket betongfundament.

Denne kjøretøysperren er senket ned i et betongfundament i bakken. Stålplaten heves og senkes på impuls av enten fjernkontroll, mobiltelefon, kode eller annen styring. Permanent kjøretøysperre brukes der man har behov for høy sikring over en lang periode. Denne «luken» har en meget rask responstid på kun 1-2 sekunder.

GRUNN KJØRETØYSPERRE > Massiv sperre med grunn fundamentering:

Grunn kjøretøysperre har et grunnere fundament og krever ikke mye gravearbeid og fundamentering. Sikkerhetsnivået er det samme og man sparer mye tid på installasjon og igangkjøring. Heves og senkes med hydraulisk sylinder, hurtig senke funksjon med kjetting system.

KOLLISJONSSIKKER LØFTEBOM – Massiv bomarm konstruert for å tåle kollisjon jf. PAS68.

Dette er markedets kraftigste veibom utviklet av ingeniører til å tåle kollisjon og forsøk på terror ved bruk av kjøretøy. Massivt fundament gjør at bommen står som fjell, selv etter en kollisjon.

Hev og senkbar veibom kjøresterk og terrorsikker

Dette anses som den råeste veibommen på markedet og besår av en massiv stålprofil som heves og senkes opp av bakken med en smidig og rask bevegelse.

Senkbar og kollisjonssikker kjøretøysperre
Go top

Til toppen